Brian Kocourek,

                                                                                      Doktrinal nga mga pagtuon

 

 

 

 

 

              01.  Ang Pacgka-Dios

              02.  Ang Presencia Ni Kristo

              03.  Melchesidec

              04.  Alfa ug ang Omeaga