rainbow coming down.jpgKinyarwanda

Brian Kocourek

inyigisho

 

 

                

 

 

                 1. Kubaho Kwa Yesu Kristo. (PRESENCE) Umwanzuro.

                 2. Alufa na Omega

                 3. Inyigisho za Kristo no 1 “Imana imwe Na Se w'Umwami wacu Yesu Kristo”