Background

 

Celem tej strony jest, aby w kazaniach Brian Kocourek.

 

 

1.        Mówione Słowo # 001 Słuchać i przestrzegać przykazań

2.        Mówione Słowo # 002 Chrzest wodny i doniosłe znacz3enie pokuty

3.        Mówione Słowo # 003 Modlitwa

4.        Mówione Słowo # 004 Laska Arona i modlitewne kawałki tkaniny

5.        Mówione Słowo # 005 Kiedy Ja będę wywyższony Moc zmartwychwstania

6.        Mówione Słowo # 006 Życie po życiu doczesnym

7.        Mówione Słowo # 007 Trzy wielkie odejścia (odloty)

8.        Mówione Słowo # 008 Drugie wielkie odejście

9.        Mówione Słowo # 009 Trzecie wielkie odejście

10.    Mówione Słowo # 010 Nasienie dla każdego sezonu

11.    Mówione Słowo # 021 Z negatywu do pozytywu

12.    Mówione Słowo # 022 Wy ludzie słuchający tej taśmy

13.    Mówione Słowo # 023 Nadchodzące sztormy i sądy

14.    Mówione Słowo # 024 Nadchodzące sądy

15.    Mówione Słowo # 025 Każde nasienie według swego rodzaju

16.    Mówione Słowo # 026 Twoje słowa są nasieniem

17.    Mówione Słowo # 027 Każde próżne słowo, które ludzie mówią

18.    Mówione Słowo # 028 Doświadczenie twojej wiary

19.    Mówione Słowo # 029 Zamiar i plan

20.    Mówione Słowo # 030 Manifestacja twoich myśli

21.    Mówione Słowo # 031 Głos jest Sędzią

22.    Mówione Słowo # 032 Duch Chrystusa albo duch bojkotu?

23.    Mówione Słowo # 033 Obecna Prawda żyjącego Słowa

24.    Mówione Słowo # 034 Każde nasienie według swego rodzaju

25.    Mówione Słowo # 035 Życie zostało zamanifestowane

26.    Mówione Słowo # 036 Zamanifestowane, wyrażone Życie

27.    Mówione Słowo # 037 Wizja, wzór i wypełnienie

28.    Mówione Słowo # 038 Bądź ostrożny, jak słuchasz

29.    Mówione Słowo # 039 Boży Głos

30.    Mówione Słowo # 040 Wiara w Potwierdzone Słowo

31.    Mówione Słowo # 041 Niedozwolony dowolny wykład Słowa

32.    Mówione Słowo # 042 Pytania i odpowiedzi nr 44 Małżeństwo i rozwód

33.    Mówione Słowo # 043 Pytania i odpowiedzi 45 Rozprawa odnośnie Siedmiu Wieków Kościoła – chrzest Duchem Świętym

34.    Mówione Słowo # 044 Nie ma sprzeczności w Słowie Bożym

35.    Mówione Słowo # 045 Całe Pismo musi się wypełnić

36.    Mówione Słowo # 046 Łagodny Duch w środku zamieszania

37.    Mówione Słowo # 047 Przygnębienie, depresja w czasie końca i sąd część 1

38.    Mówione Słowo # 048 Całe Pismo musi się wypełnić Głos

39.    Mówione Słowo # 049 Przygnębienie, depresja w czasie końca i sąd część 2

40.    Mówione Słowo # 050 Całe Pismo musi się wypełnić” – Ostatnia trąba

41.    Mówione Słowo # 051 Każde O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko

42.    Mówione Słowo # 052 Wodny chrzest

43.    Mówione Słowo # 053 Ukryta manna

44.    Mówione Słowo # 054 Ukryta Manna 2

45.    Mówione Słowo # 055 Adopcja Synów: Postawa Synów

46.    Mówione Słowo # 056 Dziedziczenie obietnic

47.    Mówione Słowo # 057 Bóg ukrywa swoje S ł owo przed tak zwanymi wierz ą cymi i niewierz ą cymi

48.    Mówione Słowo # 058 Powiedz to tak, jak to powiedział Bóg

49.    Mówione Słowo # 059 Gdzie odpoczywa twoja wiara

50.    Mówione Słowo # 060 Wiara zna Wolę Bożą

51.    Mówione Słowo # 061 On jest tutaj, aby potwierdzić Swoje Obietnice

52.    Mówione Słowo # 062 Bóg ożywiający Swoje Słowo

53.    Mówione Słowo # 063 Bóg, który sprawia w tobie chcenie i wykonanie

54.    Mówione Słowo # 064 Boża Księga Sądu

55.    Mówione Słowo # 065 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać

56.    Mówione Słowo # 066 Wszystko w swojej oryginalnej postaci na ziemi dzisiaj jest Mówionym S ł owem Boga

57.    Mówione Słowo # 067 Dzisiaj jest czas krzy ż owania

58.    Mówione Słowo # 068 Objawienie Jezusa Chrystusa

59.    Mówione Słowo # 069 Na pami ą tk ę Pana

60.    Mówione Słowo # 070 Ka ż de S ł owo, które wychodzi

61.    Mówione Słowo # 071 Wypaczone Poselstwo

62.    Mówione Słowo # 072 Odmienna Nauka daje ci odmiennego ducha

63.    Mówione Słowo # 073 Przygn ę bienie, depresja w czasie ko ń ca i s ą d

64.    Mówione Słowo # 074 Komunizm i Ko ś ció

65.    Mówione Słowo # 075 Skarb w naczyniach glinianych

66.    Mówione Słowo # 076 Mówcie tak, jak on to powiedzia ł

67.    Mówione Słowo # 077 Ka ż da generacja ma swoje w ł asne przebudzenie

68.    Mówione Słowo # 078 Komunizm, katolicyzm i upadek Ameryki

69.    Mówione Słowo # 079 Znowuzrodzenie to Chrzest Duchem Ś wi ę tym

70.    Mówione Słowo # 080 Podlewane Nasienie wzrasta

71.    Mówione Słowo # 081 Odst ę pstwo

72.    Mówione Słowo # 082 Na tej Skale

73.    Mówione Słowo # 083 Przeznaczeni do chwa ł y, czci i s ł awy podczas Jego Zjawienia si ę

74.    Mówione Slowo # 084 Czy twoje ucho jest w zgodno ś ci z Bogiem?

75.    Mówione Slowo # 085 Nasienie jest Słowem Bożym

76.    Mówione Slowo # 086 Podlewanie myśli Nasienia w Twoim Umyśle

77.    Mówione Slowo # 087 Trzy ciała do Doskonałości

78.    Mówione Slowo # 088 Podlewanie myśli Nasienia w twoim umyśle cz. 2

79.    Mówione Slowo # 089 Podlewanie myśli Nasienia w Twoim umyśle część 3

80.    Mówione Slowo # 090 Podlewanie myśli Nasienia w Twoim umyśle część 4

81.    Mówione Slowo # 091 Dwa duchy

82.    Mówione Slowo # 092 Chrzest wodny

83.    Mówione Slowo # 093 Ślepi i głusi na Słowo

84.    Mówione Slowo # 094 Nasienie Życia

85.    Mówione Slowo # 095 Życie Nasienia jest rozpoznane dzięki jego cechom

86.    Mówione Slowo # 096 Charakterystyczne cechy Życia

87.    Mówione Slowo # 097 Oryginalne Nasienie zamanifestowane w innych nasieniach

88.    Mówione Slowo # 098 Przypodobani na obraz Pierworodnego Syna

89.    Mówione Slowo # 099 Przypodobani do obrazu Chrystusa albo do kościoła

90.    Mówione Slowo # 100 Nie możesz być Nasieniem, jeżeli nie zgadzasz się ze Słowem

91.    Mówione Slowo # 101 Sześć spraw, które czynią ludzie, by nie wierzyć Bożemu Słowu

92.    Mówione Slowo # 102 Każde Boże Nasienie musi przyjść w ten sam sposób

93.    Mówione Slowo # 103 Boże Życie jest takie same wczoraj, dzisiaj i na wieki

94.   Mówione Slowo # 104 Znowuzrodzeniem jest Boże Życie w tobie

95.    Mówione Slowo # 105 Każde Boże Nasienie musi przyjść w ten sposób

96.    Mówione Slowo # 106 Przypodobani do Obrazu Najstarszego Syna

97.    Mówione Slowo # 107 Przypodobani do Obrazu Najstarszego Syna  

98.    Mówione Slowo # 108 Twoje uczynki mówią głośniej niż twoje słowa

99.    Mówione Slowo # 109 To samo Nasienie – te same uczynki

100.  Mówione Slowo # 110 Powrót usługa? Nowa usługa? Albo Omega usługa zmartwychwstania

101.  Mówione Slowo # 111 Umysłowe upośledzenie czasu końca, przekleństwo z 5. Mojżeszowej 28

102.  Mówione Slowo # 112 Szlak adopcji

103.  Mówione Slowo # 113 Szlak adopcji nr 2

104.  Mówione Slowo # 114 Szlak adopcji nr 3

105.  Mówione Slowo # 115 Każde nasienie według swego rodzaju

106.  Mówione Slowo # 116 Światłość powoduje manifestację

107.  Mówione Slowo # 117 Bóg sprawia w nas chcenie i wykonanie

108.  Mówione Slowo # 118 Iść naprzód ze Słowem Bożym albo umierać w organizacji”

109.  Mówione Slowo # 119 Tylko dodaj wody

110.  Mówione Slowo # 120 Niechaj to nastawienie będzie w was

111.  Mówione Slowo # 121 Boży Duch podlewający Boże nasienie zrodzi Boże Życie

112.  Mówione Slowo # 122 Bóg sprawdza, jakie są nasze reakcje

113.  Mówione Slowo # 123 To samo nasienie wyraża to samo życie

114.  Mówione Slowo # 124 Natura Bożego Nasienia

115.  Mówione Slowo # 125 Posiadany przez Żywego Boga

116.  Mówione Slowo # 126 Zwierzchnictwo

117. Mówione Slowo # 127 Kierownictwo, Naśladowanie Bożego prowadzenia

118. Mówione Slowo # 128 Dlatego, że On zmarł, ja żyję. Kiedy ja umieram, On znowu żyje

119.  Mówione Slowo # 129 Mąż miłuje żonę tak, jak Chrystus umiłował Kościół

120.  Mówione Slowo # 130 Predestynowani synowie

121. Mówione Slowo # 131 Predestynowani do Prawdy albo przeznaczeni na zaślepienie

122.  Mówione Slowo # 132 Predestynowani synowie i predestynowane córki

123.  Mówione Slowo # 133 Dziedziczne cechy albo atrybuty rodzinne

124.  Mówione Slowo # 134 Nasienie wiary Abrahama

125.  Mówione Slowo # 135 Predestynowani, aby wierzyć w każdemu Słowu

126.  Mówione Slowo # 136 Od początku tak nie było

127.  Mówione Slowo # 137 Przypominanie sobie Pana

128.  Mówione Slowo # 138 Słowo Boże jest dla Wybranych, nie dla świata

129.  Mówione Slowo # 139 Podlewanie późnym deszczem

130. Mówione Slowo # 140 Objawienie Odkupienia

131.  Mówione Slowo # 141 Przeznaczeni do Chwały

132.  Mówione Slowo # 142 Dwa żniwa

133.  Mówione Slowo # 143 Mądre panny

134.  Mówione Slowo # 144 Nasze Powołanie i Wybór są pewne

135.  Mówione Slowo # 145 Test Słowa

136.  Mówione Slowo # 146 Posłużenie się odtrutką by przezwyciężyć

137.  Mówione Slowo # 147 Świadectwo naszego Ducha

138.  Mówione Slowo # 148 Fałszywi pomazańcy wśród nas

139.  Mówione Slowo # 149 1. Mojżeszowa 1:11 Prawo Życia, Jezus jest synem Boga

140.  Mówione Slowo # 150 Dopóki Chrystus nie zostanie ukształtowany w Tobie

141.  Mówione Slowo # 151 Znając swoje motywy

142.  Mówione Slowo # 152 Czym jest dla mnie zmartwychwstanie

143.  Mówione Slowo # 153 Limitowany i ograniczony

144.  Mówione Slowo # 156 Oblubienica nie pójdzie na sąd

145.  Mówione Slowo # 157 Jedno Życie stukrotnie

146. Mówione Slowo # 158 Nasienie organizacji albo Nasienie Słowa Życia

147.  Mówione Slowo # 159 Charakter Chrystusa

148.  Mówione Slowo # 160 Dłużnik jest sługą pożyczkodawcy

149.  Mówione Slowo # 161 Późny deszcz jest deszczem żniwa

150.  Mówione Slowo # 162 Dojrzewanie w czasie Syna

151.  Mówione Slowo # 163 Nagonki i narzucana religia

152.  Mówione Slowo # 164 Zaręczona jako czysta Panna

153.  Mówione Slowo # 165 Połączenie Światowej Rady Kościołów i kościoła katolickiego

154.  Mówione Slowo # 166 Pracowity lub opieszały

155.  Mówione Slowo # 167 Odrzucony Bóg

156.  Mówione Slowo # 168 Bóg w Swoim Ludzie"

157.  Mówione Slowo # 169 Nie obawiajcie się komunizmu, bójcie się katolicyzmu

158.  Mówione Slowo # 170 Dowód Ducha Świętego

     159. Mówione Slowo # 171  Słowo przynosi Życie, ponieważ jest Życiem

     160.  Mówione Slowo # 172 Dostosowani do naiwności tych, którzy giną

     161.  Mówione Slowo # 173 W czasie cierpliwego oczekiwania

     162.  Mówione Slowo # 174  Prawie że oblubienica

     163.  Mówione Slowo # 175 Rozmyślnie nieświadomi (ignoranccy)

     164.  Mówione Slowo # 176 Z podobieństwa w podobieństwo i z chwały w chwałę

     165.  Mówione Slowo # 177 Sfabrykowana religia

     166.  Mówione Slowo # 178 Zasiew odpowiedniej atmosfery

     167.  Mówione Slowo # 179 Udawana Sztuczna Religia

     168.  Mówione Slowo # 180 Tęcza Bożego Przymierza

     169.  Mówione Slowo # 181 Zwiedziony Kościół

     170.  Mówione Slowo # 182 Twoje Motywy i Cele

     171.  Mówione Slowo # 183 Skrzyżowanie Słowa do postaci dogmatu wyprodukuje śmierć

     172.  Mówione Slowo # 184 W Miłości nie ma Bojaźni

     173.  Mówione Slowo # 185 Tylko Niewielu

     174.  Mówione Slowo # 186 Duch organizacji jest duchem rywalizacji

     175.  Mówione Slowo # 187 Jeden Pośrednik

     176.  Mówione Slowo # 188 Bóg wymaga posłuszeństwa a nie uczynków

     177.  Mówione Slowo # 189 Dlaczego Zielonoświątkowcy Zawiedli

     178.  Mówione Slowo # 190 Dzięki cierpliwością otrzymamy obietnicę

     179.  Mówione Slowo # 191 Zrozumienie Ewangelii św. Jana 14:12

     180.  Mówione Slowo # 192 Pozostawać w Słowie

180.  Crystus jest tajemnica Boga #203  Falszwya Jednosc - Bliznieta

181.  Crystus jest tajemnica Boga #204  Bliznieta Nr 2 Definicje

182.  Crystus jest tajemnica Boga #205  Bliznieta Nr 3 Definicje Nr 2

183.  Crystus jest tajemnica Boga #206  Bliznieta Nr 4 Definicje Nr 3

184.  Crystus jest tajemnica Boga #207  Bliznieta Nr 5 Definicje Nr 4

185.  Crystus jest tajemnica Boga #208  Bliznieta Nr 6 Definicje Nr 5

186.  Crystus jest tajemnica Boga #209  Bliznieta Nr 7 Definicje Nr 6

187.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 001  W Chrystusie nie ma mężczyzny ani kobiet

188.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 002  Udzielanie zycia

189.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 003  Zrozumienie wszechwiedzy

190.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 004  Sidła szatana w czasie konca

191.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 005  Cienie Jego przyjscia

192.  Dlaczego był dany Duch Swiety no 006  Kiedy dodasz lub odejmiesz, w tej chwili umrzesz

      193.  Doktryna Chrystusa PDF Relacja między Bogiem a jego najstarszy syn