Norske Message Doctrine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brian Kocourek, Pastor

Broder Brian er pastor i Grace Fellowship Tabernacle, PO Box 1403, Lebanon, Ohio 45036  USA.
Du kan besøke menighetens websider her:

messagedoctrine.net          messagedoctrine.com

 1. Taler, Video og MP3-filer på engelsk Branhams

 2. Lære - Taler og Bøker på engelsk

 3. Guddommen - Bok oversatt til norsk

 4. Kristi Parousia 1

 5. Kristi parousia 2

 6. Parusia2 - Bok oversatt til norsk

 7. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #1 Åpenbart for å ødelegge satans gjerninger.

 8. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #2 37 goder ved Guds Sønn

 9. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #3 Gud bor I ham.

 10. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #4 For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn

 11. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #5 Han som har Sønnen har Livet.

 12. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #6 At du skal vite at du har Liv.

 13. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #7 Han som overvinner.

 14. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #8 Vitne på innsiden

 15. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #9 De kaller Gud for en løgner.

 16. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #10 Har gitt oss en forståelse.

 17. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #11 En Positiv Bekjennelse

 18. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #13

 19. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #14

 20. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #15

 21. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #16

 22. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #17

 23. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #18

 24. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #19 konger og Prester

 25. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #20

 26. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #21

 27. Fordelene vi har fra Guds Sønn. #22

 28. En Saed for hver sesong

 29. Frimodighet

 30. Hjemmet og Guds Hus

 31. Hyem er Denne melkisdek 135 Laeren Tegnets Rost

 32. Hyem er Denne melkisdek 44 den Skjulte visdom

 33. Hyem er Denne melkisdek 153 Nattverd, granske vår vandring

 34. Jesu Kristi Lignelse 1

 35. Jesu Kristi Lignelse 2

 36. Jesu Kristi Lignelse 3

 37. Jesu Kristi Lignelse 4

 38. Jesu Kristi Lignelse 5

 39. Jesu Kristi Lignelse 6

 40. Jesu Kristi Lignelse 7

 41. Jesu Kristi Lignelse 8

 42. Jesu Kristi Lignelse 9

 43. Jesu Kristi Lignelse 10

 44. Jesu Kristi Lignelse 23 Lignelse om de ti jomfruer

 45. Jesu Kristi Lignelse 24 Bruden og Hennes Ti Sølv Mynter

 46. Kristi penbart I sitt eget ordt 71  Hagen i ditt Sinn. #1.

 47. Kristi penbart I sitt eget ordt 72  Hagen i ditt Sinn. #2.

 48. Kristi penbart I sitt eget ordt 73  Hagen i ditt Sinn. #3.

 49. Kristi penbart I sitt eget ordt 74  Hagen i ditt sinn. #4.

 50. Mesterstykket 7 Overgangen fra Rettferdighet til hellighet

 51. Mesterstykket 12 Fra negativ til positiv

 52. Mesterstykket 16

 53. Mesterstykket 40 Hva er den nye fodsel og hva er dpen i Den Hellige

 54. Mesterstykket 100

 55. Mesterstykket 116 Adopsjonens

 56. Mesterstykket 121 Jesu tro Gets

 57. Romerne 124

 58. Sporsm og Svar Kristi Holdnig 1

 59. Sporsm og Svar Kristi Holdnig 2

 60. Sporsm og Svar Kristi Holdnig 3

 61. Sporsm og Svar Kristi Holdnig 4

 62. Det Talte Ord 1    Høre og handle deretter.

 63. Det Talte Ord 20  Hva er motivasjonen bak dine handlinger, Kristus eller deg selv?

 64. Det Talte Ord 21  Fra Negativ mot Positiv.

 65. Det Talte Ord 30  Dine Manifesterte Tanker.

 66. Det Talte Ord 32  Kristi Ånd eller boikottens ånd.

 67. Det Talte Ord 46  En Søt Ånd midt i blant all forvirring.

 68. Det Talte Ord 49  Endetidens Depresjons Dom. #2.

 69. Det Talte Ord 55  Sønners adopsjon: Jesu Kristi Holdning.

 70. Det Talte Ord 59  Hvor hviler vår tro?

 71. Det Talte Ord 61  Han er her for å bekrefte Sine Løfter.

 72. Det Talte Ord 62  Gud Forsyner Sitt Legeme med Energy.

 73. Det Talte Ord 63  Gud virker i deg, både til å ville og gjøre.

 74. Det Talte Ord 67  I dag er det en vesentlig dag for å krysse.

 75. Det Talte Ord 69  Å Komme herren I Hu.

 76. Det Talte Ord 70  Ethvert Ord Som Kommer.

 77. Det Talte Ord 75  Denne perle I en Jordisk Kar

 78. Det Talte Ord 80  Som blir vokser

 79. Det Talte Ord 83  Bestemt til Lovprisning Ære og Takksigelse ved Tilsynekomsten.

 80. Det Talte Ord 87  Tre legemer til fulkommengj ring

 81. Det Talte Ord 90  Vanne S Tenkene i Ditt Sinn

 82. Det Talte Ord 91  To Ånder

 83. Det Talte Ord 110 Tilbakekommende Tjeneste? Ny Tjeneste?

 84. Det Talte Ord 112 Veien til Adopsjon 1

 85. Det Talte Ord 113 Veien til Adopsjon 2

 86. Det Talte Ord 114 Veien til adopsjon 3

 87. Det Talte Ord 118 Gå framover med Guds Ord eller dø i organisering

 88. Det Talte Ord 119 Bare tilføy Vann

 89. Det Talte Ord 120 La denne holdning være i dere

 90. Det Talte Ord 122 Prøvelser For Reaksjonens Skyld

 91. Det Talte Ord 125 Inntatt av den levende Gud

 92. Det Talte Ord 137 Å Komme Herren i hu

 93. Det Talte Ord 138 Å Komme Herren i hu

 94. Det Talte Ord 139 Senregnet vanner

 95. Det Talte Ord 144 Å gjøre Vår Kall og Utvelgelse fast

 96. Det Talte Ord 145 Ord Testen

 97. Det Talte Ord 146 A Bruke Motgift

 98. Det Talte Ord 147 Vår Ånds Vitne.

 99. Det Talte Ord 148 Falske Salvede i blant oss

 100. Det Talte Ord 149 Jesus er Guds

 101. Det Talte Ord 150 Inntil Kristus blir formet i dere.

 102. Prosessen Til Adopsjon bok

 

 

 

 

 

 

 

Lee Vayle Teacher