layout_mainbgBrian Kocourek, Pastor

Doktrinære Studier

 

Español        Francais         Português        polski       Norsk

Den Bibelske læren som undervist av William Branham

 

messagedoctrine.net          messagedoctrine.com

 

 

001.    William Branham, Video med Norsk Tekst

002.    William Branham, PDF med Norsk Tekst

003.    William Branham, MP3 med Norsk Tale

004.    Guddommen - Bok oversatt til norsk

005.    Kristi Parousia 1

007.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #1    Åpenbart for å ødelegge satans gjerninger.

008.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #2    37 goder ved Guds Sønn

009.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #3    Gud bor I Ham.

010.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #4    For så har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn

011.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #5    Han som har Sønnen, har Livet.

012.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #6    At du skal vite at du har Liv.

013.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #7    Han som overvinner

014.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #8    Vitne på innsiden

015.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #9    De kaller Gud for en løgner.

016.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #10    Har gitt oss en forståelse.

017.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #11    En Positiv Bekjennelse

018.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #13    Vi er gitt mot til å tale Jesus Kristi Åpenbaring

019.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #14    Vern mot menneskers vrede.

020.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #15    Troens Enhet

021.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #16    Å ha Den Samme Tro

022.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #17    Frelst oss fra Guds vrede

023.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #18    Beskytter oss mot å falle fra Troen

024.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #19    Konger og Prester

025.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #20    Vi ser det Gud ser

026.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #21    Å Se Engler Som Daler Ned I Skyer

027.    Fordelene vi har fra Guds Sønn #22    Beskytter oss for blasfemi

028.    En Sæd for hver sesong

029.    Frimodighet    PARRESIA

030.    Hjemmet og Guds Hus

031.    Hvem er Denne Melkisdek #135    Læren, Tegnets Røst

032.    Hvem er Denne Melkisdek #44    Den Skjulte visdom

034.    Jesu kristi Lignelser #1    Hvorfor Jesus brukte Lignelser

035.    Jesu Kristi Lignelser #2    Dersom Øyets Lys er klar

036.    Jesu Kristi Lignelser #3    Kreditoren

037.    Jesu Kristi Lignelser #4    Den sterke mannen og Huset

038.    Jesu Kristi Lignelser #5    Surdeigen

039.    Jesu Kristi Lignelser #6    Den urene ånd

040.    Jesu Kristi Lignelser #7    Såmannen og Sæden

041.    Jesu Kristi Lignelser #8    To såmenn med to forskjellige Sæd

042.    Jesu Kristi Lignelser #9    Senneps Sæd

043.    Jesu Kristi Lignelser #10    Pass Deg Hvordan Du Hører

044.    [###]Jesu Kristi Lignelser #23    SUBTittel

045.    [###]Jesu Kristi Lignelser #24    SUBTittel

046.    Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 71    Hagen i ditt Sinn #1

047.    Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 72    Hagen i ditt Sinn #2

048.    Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 73    Hagen i ditt Sinn #3

049.    Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord 74    Hagen i ditt Sinn #4

050.    Mesterstykket #7    Overgangen fra Rettferdighet til hellighet

051.    Mesterstykket #12    Fra negativ til positiv

052.    Mesterstykket #16    Å forstå nattverden

053.    Mesterstykket #40    Hva er den Nye fødsel og hva er Dåpen i Den Hellige Ånd

054.    Mesterstykket #100    Irettesettelse, Korreksjon, Veileding i Rettferdiggjørelse

055.    Mesterstykket #116    Adopsjonens Ånd

056.    Mesterstykket #121    Kristi Tro og Getsemane.

057.    Romerne 124    Uttrykker Faderen med ett sinn og en munn

058.    Spørsmål og Svar #35    Kristi Holdning #1

059.    Spørsmål og Svar #36    Kristi Holdning #2

060.    Spørsmål og Svar #37    Kristi Holdning #3

061.    Spørsmål og Svar #38    Kristi Holdning #4

062.    Det Talte Ord #1    Høre og handle deretter.

063.    Det Talte Ord #20    Hva er motivasjonen bak dine handlinger, Kristus eller deg selv?

064.    Det Talte Ord #21    Fra Negativ mot Positiv.

065.    Det Talte Ord #30    Dine Manifesterte Tanker.

066.    Det Talte Ord #32    Kristi Ånd eller boikottens ånd.

067.    Det Talte Ord #46    En Søt Ånd midt i blant all forvirring.

068.    Det Talte Ord #49    Endetidens Depresjons Dom. #2.

069.    Det Talte Ord #55    Sønners adopsjon: Jesu Kristi Holdning.

070.    Det Talte Ord #59    Hvor hviler vår tro?

071.    Det Talte Ord #61    Han er her for å bekrefte Sine Løfter.

072.    Det Talte Ord #62    Gud Forsyner Sitt Legeme med Energy.

073.    Det Talte Ord #63    Gud virker i deg, både til å ville og gjøre.

074.    Det Talte Ord #67    I dag er det en vesentlig dag for å krysse.

075.    Det Talte Ord #69    Å Komme herren I Hu.

076.    Det Talte Ord #70    Ethvert Ord Som Kommer.

079.    Det Talte Ord #83    Bestemt til Lovprisning Ære og Takksigelse ved Tilsynekomsten.

082.    Det Talte Ord #91    To Ånder

083.    Det Talte Ord #110    Tilbakekommende Tjeneste? Ny Tjeneste?

084.    Det Talte Ord #112    Veien til Adopsjon 1

085.    Det Talte Ord #113    Veien til Adopsjon 2

086.    Det Talte Ord #114    Veien til Adopsjon 3

087.    Det Talte Ord #118    Gå framover med Guds Ord eller dø i organisering

088.    Det Talte Ord #119    Bare tilføy Vann

089.    Det Talte Ord #120    La denne holdning være i dere

090.    Det Talte Ord #122    Prøvelser For Reaksjonens Skyld

091.    Det Talte Ord #125    Inntatt av den levende Gud

092.    Det Talte Ord #137    Å Komme Herren i hu

093.    Det Talte Ord #138    Å Komme Herren i hu

094.    Det Talte Ord #139    Senregnet vanner

095.    Det Talte Ord #144    Å gjøre Vår Kall og Utvelgelse fast

096.    Det Talte Ord #145    Ord Testen

097.    Det Talte Ord #146    A Bruke Motgift

098.    Det Talte Ord #147    Vår Ånds Vitne.

099.    Det Talte Ord #148    Falske Salvede i blant oss

100.    Det Talte Ord #149    Jesus er Guds

101.    Det Talte Ord #150    Inntil Kristus blir formet i dere.

102.    Prosessen Til Adopsjon bok #1    EN SAMLING AV FEM TALER

103.    Tro no 38 #1    Åpenbaringen av Guds Parousia

104.    Tro no 39 #1    Tegn og hendelser i Kristi Parousia

105.    Avdekkingen av Gud #117    Å Se Betyr Å Forstå

106.    Avdekkingen av Gud #118    Hva menes med å være i Kristus

107.    Avdekkingen av Gud #119    Galskapen i Endetiden del 1 Angst er det første tegnet

108.    Avdekkingen av Gud #120    Galskapen i Endetiden del 2 Guds Femfoldige Gave er Bistanden

109.    Avdekkingen av Gud #121    Galskapen i Endetiden del 3 Angst fører til tvang

110.    Avdekkingen av Gud #122    Galskapen i Endetiden del 4 Tvang fører til tvangstanker - Djevelbesettelse

111.    Avdekkingen av Gud #123    Galskapen i Endetiden del 5 Harde Tider

112.    Avdekkingen av Gud #124    Galskapen i Endetiden del 6 Frykt har en straff med seg

113.    Avdekkingen av Gud #125    Galskapen i Endetiden del 7 Fra frykt til depresjon

114.    Avdekkingen av Gud #126    Galskapen i Endetiden del 8 Fra Depresjon til Adskillelse

115.    Avdekkingen av Gud #127    Galskapen i Endetiden del 9 Fra Adskillelse til en Total Omforming

116.    Avdekkingen av Gud #128    Galskapen i Endetiden del 10 Rettferdiggjørelse og Helliggjørelse, det samme Livet

117.    Avdekkingen av Gud #129    Galskapen i Endetiden del 11 Det samme Ordet som gir liv i Rettferdiggjørelse, manifesteres i vår Helliggjørelse

118.    Avdekkingen av Gud #130    De Ti Jomfruer

119.    Avdekkingen av Gud #131    Bruden i Endetiden og hennes ti sølvmynter

120.    Avdekkingen av Gud #132    Ti tjenere og ti talenter

121.    Avdekkingen av Gud #133    Menneskene i Den Ellevte Time

122.    Avdekkingen av Gud #134    Forhenget som løftes bort, åpenbarer Én Ånd

123.    Avdekkingen av Gud #135    Å Ha Den Samme Troen

124.    Avdekkingen av Gud #136    Kjenne Budskapet Ved Ordet

125.    Avdekkingen av Gud #137    Fra Ord til Manifestert Virkelighet

126.    Avdekkingen av Gud #138    Endetidens Depresjon og Dom 2

127.    Avdekkingen av Gud #139    Endetidens Depresjon og Dom 3

128.    Avdekkingen av Gud #143    Realiteten av det manifesterte Ordet

129.    Avdekkingen av Gud #144    Utviklingen av det Manifesterte Ordet

130.    Avdekkingen av Gud #145    Sykdommer i et valg

131.    Avdekkingen av Gud #146    Alle Sanne Troende Ser Gud Åpenlyst Manifestert

132.    Avdekkingen av Gud #147    Sæden, Regnet og det Gjødslede Hjer

133.    Avdekkingen av Gud #148    Så Lenge Kristus er i Dere

134.    Avdekkingen av Gud #149    Bruden vil ikke gå gjennom dommen

135.    Avdekkingen av Gud #150    Skrevne Brev - Holdningen uttrykt

136.    Avdekkingen av Gud #151    Oppstandelsens Liv - Å tjene Guds formål

137.    Avdekkingen av Gud #152    Hans Ord, Hans formål, Hans plan - identifisert

138.    Avdekkingen av Gud #153    COVID19 og Guds Helbredende Lys

139.    Avdekkingen av Gud #154    Hvis Ditt Øye er Enkelfokusert, da vil Hele Legemet Være Fylt av Lys

140.    Avdekkingen av Gud #155    Kristi sinn er Kristi karakter1

141.    Avdekkingen av Gud #156    Kristi Sinn er Kristi karakter 2

142.    Avdekkingen av Gud #157    Karakteren i Ordet er Ordet Uttrykt, Del 2

143.    Avdekkingen av Gud #158    Den samme Ildstøtten som Gir Åpenbaring

144.    Avdekkingen av Gud #159    Han som ga løftet, er her for å bekrefte de

145.    Avdekkingen av Gud #160    Lys Bringer Liv

146.    Avdekkingen av Gud #164    Det Indre Mennesket, Det Indre Livet

147.    Avdekkingen av Gud #165    Den Virkelige Sannheten bak COVID og Opptøyene Å Kalle det gode ondt og det onde godt

148.    Avdekkingen av Gud #166    Ildstøtten er her for å forhindre at skuebrødene blir fordervet

149.    Avdekkingen av Gud #167    Innsiden skjuler Shekinah Glory

150.    Avdekkingen av Gud #181    Bryte vekk fra tradisjoner

151.    Avdekkingen av Gud #182    Av Hans Natur, av Hans Ord

152.    Avdekkingen av Gud #183    Ånden av stolthet hos kvinner i dag

153.    Avdekkingen av Gud #184    Ditt hjem og Guds hus del 1

154.    Avdekkingen av Gud #185    Ditt hjem og Guds hus del 2 Oppstandelsens Atmosfære

155.    Avdekkingen av Gud #186    Ditt Hjem og Guds Hus, del 3 Atmosfæren, Du Skaper Den.

156.    Avdekkingen av Gud #187    Toppsteinens Tjeneste

157.    Avdekkingen av Gud #188    Hugget ut fra den samme Klippen (Åpenbaring)

158.    Avdekkingen av Gud #189    Alpha - Omega "Samme Ord, Samme Ånd, Samme Natur, Samme Liv"

159.    Avdekkingen av Gud #193    Han er her for å redde de utvalgte fra forførelse.

160.    Avdekkingen av Gud #194    Han er her for å skille agnene fra hveten.

161.    Avdekkingen av Gud #195    En overnaturlig Gud og et naturlig folk

159.    Avdekkingen av Gud #196    Kommunisme, Katolisisme og Ekskluderingskultur del 1

160.    Avdekkingen av Gud #197    Kommunisme, Katolisisme og Ekskluderingskultur del 2

161.    Avdekkingen av Gud #198    Er det senere enn vi tror?

162.    Avdekkingen av Gud #199    "Innenfor Forhenget - Testing av Våre Reaksjoner"

163.    Avdekkingen av Gud #200    “Innenfor forhenget”

164.    Avdekkingen av Gud #201    "Tildekket for de vantro - Avdekket for de troende”

165.    Avdekkingen av Gud #202    "Å forstå Guds ting”

166.    Avdekkingen av Gud #203    "Ett ord – Én stemme - Én Gud”

167.    Avdekkingen av Gud #204    "Forstå Dyrets Merke, og Det Synlige for å Vite at Det Har Kommet”

168.    Avdekkingen av Gud #205    "Stabilisert i farlige tider

169.    Avdekkingen av Gud #206    "Tid For En Oppstandelse”

170.    Avdekkingen av Gud #207    "De godtroende, disse som går fortapt”

171.    Avdekkingen av Gud #208    "Avdekking av Gud gir oss forstand

172.    Avdekkingen av Gud #209    "Ett med Gud”

173.    Avdekkingen av Gud #210    "Hvis dere tror på Meg og Mitt Ord blir i dere"

174.    Avdekkingen av Gud #211    "19 løfter fra Gud, til dem som er i Kristus, og tror"

175.    Avdekkingen av Gud #212    "Tre Stadier Av Liv”

176.    Avdekkingen av Gud #213    Bundet av frykt, Satt fri av kjærlighet

177.    Avdekkingen av Gud #214    Er vårt fokus riktig

177.    Avdekkingen av Gud #215    Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del 1

178.    Avdekkingen av Gud #216    Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del 2

179.    Avdekkingen av Gud #217    Forstå Guds Gen-sæd Kontra Vårt Teofani

180.    Avdekkingen av Gud #218    Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del 3

181.    Avdekkingen av Gud #219    Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del 4

182.    Avdekkingen av Gud #220    Han er her for å redde de utvalgte fra å omkomme

183.    Avdekkingen av Gud #221    Lys over Ordet

184.    Avdekkingen av Gud #222    Spørsmål og svar

185.    Avdekkingen av Gud #223    Han Er Her For Å Lage En Vei Til Å Unnslippe

186.    Avdekkingen av Gud #224    “Å ha ett sinn”

187.    Avdekkingen av Gud #225    “Tilbe Gud eller Dyrets System pt1

188.    Avdekkingen av Gud #226    “Tilbe Gud eller Dyrets System pt2

189.    Avdekkingen av Gud #227    “70 Guddommelige Løfter For De Troende, I Den Hellige Ånd

190.    Avdekkingen av Gud #228    “Hvis de bare hadde kjent Ordet, del 1

191.    Avdekkingen av Gud #229    “Hvis de bare hadde kjent Ordet, del 2

192.    Avdekkingen av Gud #230    “Ydmykhet Før En Oppstandelse

193.    Historien til Boken Om De Syv Menighetstider #1

194.    1 Mosesbok 1:3    Lyset er Guds Sønns Fødsel

195.    Satans Eden #1    Guds Ord er vårt forsvar

196.    Satans Eden #2    Øyensalve fra Den Hellige Ånd, til å se Hans Ord blitt Manifestert

197.    Satans Eden #3    Vær Hellige, og Likedannet Med Hans Bilde

198.    Satans Eden #4    Tre typer troende, del 1 Den vantro, og hans bedømmelse

199.    Satans Eden #5    Tro For Løftene til Brudetidsalderen

200.    Satans Eden #6    Bortrykkende Tro

201.    Satans Eden #7    En Legitim Femfoldig Tjeneste – del 1 Mønsteret

202.    Satans Eden #8    En En Legitim Femfoldig Tjeneste, del 2 Forstå Guddommens fylde

203.    Satans Eden #9    Spørsmål og Svar Møte med Sentralafrikanske Fransktalende Forkynnere

204.    Satans Eden #10    Fullkommen Tro, for en Bortrykkende Tro

205.    Satans Eden #11    Guds øyne for å gi din intelligens en forståelse om hvordan man skal leve i de siste dager

206.    Satans Eden #12    Villfarelse før Trengselen

207.    Satans Eden #13    Nevrose i Endetiden? Kristus er svaret!

208.    Satans Eden #16    Det Tredje Rykk. Hva er det? Når vil det skje? Hvor vil det skje?

209.    Satans Eden #17    Den Mest Villedende Tidsalderen Å Kjenne Fiendens Taktikk

210.    Satans Eden #18    Endetidens Villfarelse del 2

211.    Satans Eden #19    Rettferdighet og Urettferdighet, del 1 Rettferdighet gjennom Åpenbaring

212.    Satans Eden #20    Rettferdighet og urettferdighet del 2 En rett forståelse kontra En feil forståelse 5. desember, 2021, Nattverdsmøte

213.    Satans Eden #21    Rettferdighet og Urettferdighet, del 3 Det Stadfestede Ordet

214.    Satans Eden #22    Spørsmål og Svar, Desember, Fransktalende Forkynner-møte

215.    Satans Eden #23    Rettferdighet og urettferdighet, del 4 "Forventninger"

216.    Satans Eden #24    Rettferdighet og Urettferdighet, del 5 "Kjødet gagner ingenting"

217.    Satans Eden #25    Rettferdighet og urettferdighet, nr. 6 De imellom – Kunnskapen

218.    Satans Eden #26    Spørsmål og Svar, Møte Med Søramerikanske Forkynnere

219.    Satans Eden #27    Rettferdighet og urettferdighet, del 7 "Dere vet hva som holder igjen"

220.    Satans Eden #28    Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte,

221.    Satans Eden #29    Endetidens Forførelse

222.    Satans Eden #30    Seks måter som folk ikke tror, på Guds Ord

223.    Satans Eden #31    Spørsmål og Svar fra Møte i Februar For Søramerikanske Forkynnere

224.    Satans Eden #32    Spørsmål og Svar fra de Vestafrikanske Pastorene, Februarmøte

225.    Satans Eden #33    Flere tanker om 2. Tessalonikerbrev 2

226.    Satans Eden #34    Tilstander i Folket i Endetiden

227.    Satans Eden #35    Manifestert virkelighet (Et virkelig Gud-liv)

228.    Satans Eden #36    Spørsmål Og Svar, mars Møte Med Franske Forkynnere

229.    Satans Eden #37    Hva Er Meningen Med Et Rop, En Røst og En Basun?

230.    Satans Eden #38    Spansk Ministermøte, den 2. April

231.    Satans Eden #39    Det å organisere seg rundt Ordet for en annen tid, er død

232.    Satans Eden #40    Troens Og Åpenbaringens Kraft, Del 1

233.    Satans Eden #41    Oppstandelsens åpenbaring er oppstandelsens liv

234.    Satans Eden #42    Åpenbaringens Kraft, del 2

235.    Satans Eden #43    Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte, april

236.    Satans Eden #44    Spørsmål og svar til fransk ministermøte

237.    Satans Eden #45    Spørsmål og Svar, Søramerikansk forkynnermøte

238.    Satans Eden #46    Åpenbaringens kraft del 3

239.    Satans Eden #47    Fransk Forkynnermøte, Spørsmål og svar

240.    Satans Eden #48    Folk Tilber Satan, Og Tenker at de Tilber Gud

241.    Satans Eden #49    Søramerikansk Forkynnermøte, Juni

242.    Satans Eden #50    Satan er en forkynner

243.    Satans Eden #51    Tvillinger - Brystdukene til Aaron vs. Satan

244.    Satans Eden #52    Spørsmål og svar, møte for afrikanske forkynnere

245.    Satans Eden #53    Tvillinger, del 3, Definisjoner

246.    Satans Eden #54    Søramerikansk Forkynnermøte, juli 2002

247.    Satans Eden #55    Tvillinger Del 4 – Kilde, Del 1, 1 Mosebok 1:11

248.    Satans Eden #56    Tvillinger del 5 – Kilde del 2

249.    Satans Eden #57    Fransk Forkynnermøte juli, 2022

250.    Satans Eden #58    Tvillinger nr. 5 – Sæd del 1

251.    Satans Eden #59    Tvillinger nr. 7, Sæd Liv, del 2

252.    Satans Eden #60    Tvillinger nr. 8, Sæd del 3

253.    Satans Eden #61    Q & A, Søramerikansk Forkynnermøte

254.    Satans Eden #62    Tvillinger nr. 9, Sæd Del 4, "Flakkende stjerner"

255.    Satans Eden #63    Afrikansk Forkynnermøte Spørsmål og svar, August

256.    Satans Eden #64    Fransk Afrikansk Forkynnermøte del 2 Spørsmål og Svar

257.    Satans Eden #65    Søramerikansk Forkynnermøte Spørsmål og Svar, September

258.    Satans Eden #66    Tvillinger nr. 10, Sædliv del 5, Guds Sædliv

259.    Satans Eden #67    Spørsmål om Bortrykkelsen, "Hvor går vi hen, og hvordan kommer vi oss dit?"

260.    Satans Eden #68    Afrikansk Forkynner-møte Spørsmål og Svar, September

261.    Satans Eden #69    Tvillinger nr. 11 - Identifiserbare Egenskaper del 1 Delte Attributter og Egenskaper

262.    Satans Eden #70    Tvillinger nr. 13 Attributter Identifiserer Sædens Kilde, del 1 Alle som er bestemt til Liv, tror og forstår

263.    Satans Eden #71    Søramerikansk Forkynner Møte Spørsmål og Svar

264.    Satans Eden #72    Kjennetegn Identifiserer Sædens kilde, del 2, Det Sanne Vintreet er Samlet sammen til det Åpenbarte Ordet for Tide

265.    Satans Eden #73    Fransk Afrikansk Forkynnermøte Spørsmål Og Svar, oktober

266.    Satans Eden #74    Tvillinger nr. 4 - Identifiserbare Egenskaper, del 3 Født av en

267.    Satans Eden #75    Tvillinger nr. 15, Identifiserbare Egenskaper, del 4, Å Elske Gud Ved Å Elske Hans Ord

268.    Satans Eden #76    Søramerikansk Forkynnermøte, November 2022

269.    Satans Eden #77    Tvillinger nr. 16, Identifiserbare Egenskaper, del 5, Det sanne vintreet er lydig mot Guds ord

270.    Satans Eden #78    Tvillinger nr 17, Identifiserbare Egenskaper, del 6, Motta Guds Segl / Evig Liv

271.    Satans Eden #79    Afrikansk Forkynner-møte Spørsmål og Svar, November 2022

272.    Satans Eden #80    Tvillinger nr 18 Identifiserbare Egenskaper del 7, Lydighet mot Guds Ord

273.    Satans Eden #81    Søramerikansk Forkynnermøte, Spørsmål og Svar, November 2022

274.    Satans Eden #82    Tvillinger nr. 19 Identifiserbare Egenskaper nr. 8, Forstå Stadfestelse

275.    Satans Eden #83    Tvillinger nr. 20 Identifiserbare Egenskaper del 9, Når Åpenbaringen blir avvist, blir det en villfarelse

276.    Satans Eden #84    Afrikansk Forkynnermøte, Spørsmål Og Svar, Desember

277.    Satans Eden #85    Tvillinger nr. 21 Identifiserbare Egenskaper del 10, Gud Gjenkjenner Bare Sin Sæd

278.    Satans Eden #86    Tvillinger nr. 22 Identifiserbare Egenskaper del 11, Guds avkom elsker Hans Parousia

279.    Satans Eden #87    Tvillinger nr. 23 Identifiserbare Egenskaper del 12, Guds avkom vil forstå Guddommen

280.    Satans Eden #88    Spørsmål Fra Utlandet

281.    Satans Eden #89    Tvillinger nr. 24 Identifiserbare Attributter del 12, Guds Sæd Vil Kjenne Dagen og Timen

282.    Satans Eden #90    Tvillinger nr. 25 Identifiserbare Attributter del 13, Guds Sæd Vil Ha Kunnskap om Alfa og Omega

283.    Satans Eden #91    Tvillinger nr. 26 Identifiserbare Attributter del 14, Det store bedraget

284.    Satans Eden #92    Spørsmål og Svar - Sør-Amerika

285.    Satans Eden #93    Spørsmål og Svar - Fullkommen Kjærlighet

286.    Satans Eden #94    Tvillinger nr. 27 - Identifiserbare Egenskaper 15, Forstå Guds Guddommelighet

287.    Satans Eden #95    Tvillinger nr. 28 - Identifiserbare Egenskaper 16, Guds Sæd skal være Opplært om Ham

288.    Satans Eden #96    Tvillinger nr. 29 - Identifiserbare Egenskaper 17, De To Ånder

289.    Satans Eden #97    Det Samme Ordet

290.    Satans Eden #98    En Virkelighet, En Realitet

291.    Satans Eden #99    Oppstandelsesprosessen

292.    Satans Eden #100    Scener I Endetiden 01 - Tunneler

293.    Satans Eden #101    Scener I Endetiden 02 - Straffedommer, Tornadoer og Orkaner

294.    Satans Eden #102    Virkeligheten – hva er det

295.    Satans Eden #103    Nasjoner Skal Reise Seg Mot Nasjoner, del 1.

296.    Satans Eden #104    Nasjon Vil Være Mot Nasjon

297.    Satans Eden #105    Jordskjelv Og Jordsmelting

298.    Satans Eden #106    Metangass og Jorden Brenner

299.    Satans Eden #107    Tidevannsbølger & Utbuling ved Ekvator

300.    Satans Eden #108    Tegn og hendelser i Kristi Parousia, del 1

301.    Satans Eden #109    Tegn og hendelser i Kristi Parousia, del 2

301.    Satans Eden #110    Depresjon Og Dom, del 1 – Økonomisk Krakk

302.    Satans Eden #111    Spørsmål og Svar fra Forkynnere

303.    Satans Eden #112    Depresjon Og dom, del 2

304.    Satans Eden #113    Depresjon Og dom, del 3

305.    Satans Eden #114    Depresjon Og dom, del 4

306.    Satans Eden #115    Depresjon Og dom, del 5

307.    Satans Eden #116    Forkynnermøte for juli, 2023

308.    Satans Eden #117    Kirkenes Verdensråd del 1, Dyrets merke

309.    Satans Eden #118    Kirkenes Verdensråd del 2

310.    Satans Eden #119    Kirkenes Verdensråd del 3

311.    Satans Eden #120    Kirkenes Verdensråd del 4

312.    Satans Eden #121    Sæd-Ord del 1

313.    Satans Eden #122    Spørsmål og Svar, Forkynnermøte August 2023

 

 

 

 

 

                           Broder Brian er pastor i Grace Fellowship Tabernacle,

PO Box 1403, Lebanon, Ohio 45036  USA.