layout_mainbgBrian Kocourek, Pastor

Doktrinære Studier

 

Español        Francais         Português        polski       Norsk

Bibelen læren som undervist av William Branham

 

messagedoctrine.net          messagedoctrine.com

 

 

1.               Taler, Video og MP3-filer på engelsk Branhams                                                      

2.               Lære - Taler og Bøker på engelsk

3.               Guddommen - Bok oversatt til norsk

4.               Kristi Parousia 1

5.               Kristi parousia 2

6.               Parusia2 - Bok oversatt til norsk

7.               Fordelene vi har fra Guds Sønn. #1 Åpenbart for å ødelegge satans gjerninger.

8.               Fordelene vi har fra Guds Sønn. #2 37 goder ved Guds Sønn

9.               Fordelene vi har fra Guds Sønn. #3 Gud bor I ham.

10.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #4 For så har Gud elsket verden at Han gav SinSønn

11.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #5 Han som har Sønnen har Livet.

12.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #6 At du skal vite at du har Liv.

13.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #7 Han som overvinner.

14.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #8 Vitne på innsiden

15.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #9 De kaller Gud for en løgner.

16.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #10 Har gitt oss en forståelse.

17.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #11 En Positiv Bekjennelse

18.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #13

19.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #14

20.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #15

21.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #16

22.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #17

23.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #18

24.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #19 konger og Prester

25.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #20

26.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #21

27.                        Fordelene vi har fra Guds Sønn. #22

28.                        En Saed for hver sesong

29.                        Frimodighet

30.                        Hjemmet og Guds Hus

31.                        Hyem er Denne melkisdek 135 Laeren Tegnets Rost

32.                        Hyem er Denne melkisdek 44 den Skjulte visdom

33.                        Hyem er Denne melkisdek 153 Nattverd, granske vår vandring

34.                        Jesu Kristi Lignelse 1

35.                        Jesu Kristi Lignelse 2

36.                        Jesu Kristi Lignelse 3

37.                        Jesu Kristi Lignelse 4

38.                        Jesu Kristi Lignelse 5

39.                        Jesu Kristi Lignelse 6

40.                        Jesu Kristi Lignelse 7

41.                        Jesu Kristi Lignelse 8

42.                        Jesu Kristi Lignelse 9

43.                        Jesu Kristi Lignelse 10

44.                        Jesu Kristi Lignelse 23 Lignelse om de ti jomfruer

45.                        Jesu Kristi Lignelse 24 Bruden og Hennes Ti Sølv Mynter

46.                        Kristi penbart I sitt eget ordt 71  Hagen i ditt Sinn. #1.

47.                        Kristi penbart I sitt eget ordt 72  Hagen i ditt Sinn. #2.

48.                        Kristi penbart I sitt eget ordt 73  Hagen i ditt Sinn. #3.

49.                        Kristi penbart I sitt eget ordt 74  Hagen i ditt sinn. #4.

50.                        Mesterstykket 7 Overgangen fra Rettferdighet til hellighet

51.                        Mesterstykket 12 Fra negativ til positiv

52.                        Mesterstykket 16

53.                        Mesterstykket 40 Hva er den nye fodsel og hva er dpen i Den Hellige

54.                        Mesterstykket 100

55.                        Mesterstykket 116 Adopsjonens

56.                        Mesterstykket 121 Jesu tro Gets

57.                        Romerne 124

58.                        Sporsm og Svar Kristi Holdnig 1

59.                        Sporsm og Svar Kristi Holdnig 2

60.                        Sporsm og Svar Kristi Holdnig 3

61.                        Sporsm og Svar Kristi Holdnig 4

62.                        Det Talte Ord 1    Høre og handle deretter.

63.                        Det Talte Ord 20  Hva er motivasjonen bak dine handlinger, Kristus eller deg selv?

64.                        Det Talte Ord 21  Fra Negativ mot Positiv.

65.                        Det Talte Ord 30  Dine Manifesterte Tanker.

66.                        Det Talte Ord 32  Kristi Ånd eller boikottens ånd.

67.                        Det Talte Ord 46  En Søt Ånd midt i blant all forvirring.

68.                        Det Talte Ord 49  Endetidens Depresjons Dom. #2.

69.                        Det Talte Ord 55  Sønners adopsjon: Jesu Kristi Holdning.

70.                        Det Talte Ord 59  Hvor hviler vår tro?

71.                        Det Talte Ord 61  Han er her for å bekrefte Sine Løfter.

72.                        Det Talte Ord 62  Gud Forsyner Sitt Legeme med Energy.

73.                        Det Talte Ord 63  Gud virker i deg, både til å ville og gjøre.

74.                        Det Talte Ord 67  I dag er det en vesentlig dag for å krysse.

75.                        Det Talte Ord 69  Å Komme herren I Hu.

76.                        Det Talte Ord 70  Ethvert Ord Som Kommer.

77.                        Det Talte Ord 75  Denne perle I en Jordisk Kar

78.                        Det Talte Ord 80  Som blir vokser

79.                        Det Talte Ord 83  Bestemt til Lovprisning Ære og Takksigelse ved Tilsynekomsten.

80.                        Det Talte Ord 87  Tre legemer til fulkommengj ring

81.                        Det Talte Ord 90  Vanne S Tenkene i Ditt Sinn

82.                        Det Talte Ord 91  To Ånder

83.                        Det Talte Ord 110 Tilbakekommende Tjeneste? Ny Tjeneste?

84.                        Det Talte Ord 112 Veien til Adopsjon 1

85.                        Det Talte Ord 113 Veien til Adopsjon 2

86.                        Det Talte Ord 114 Veien til adopsjon 3

87.                        Det Talte Ord 118 Gå framover med Guds Ord eller dø i organisering

88.                        Det Talte Ord 119 Bare tilføy Vann

89.                        Det Talte Ord 120 La denne holdning være i dere

90.                        Det Talte Ord 122 Prøvelser For Reaksjonens Skyld

91.                        Det Talte Ord 125 Inntatt av den levende Gud

92.                        Det Talte Ord 137 Å Komme Herren i hu

93.                        Det Talte Ord 138 Å Komme Herren i hu

94.                        Det Talte Ord 139 Senregnet vanner

95.                        Det Talte Ord 144 Å gjøre Vår Kall og Utvelgelse fast

96.                        Det Talte Ord 145 Ord Testen

97.                        Det Talte Ord 146 A Bruke Motgift

98.                        Det Talte Ord 147 Vår Ånds Vitne.

99.                        Det Talte Ord 148 Falske Salvede i blant oss

100.        Det Talte Ord 149 Jesus er Guds

101.        Det Talte Ord 150 Inntil Kristus blir formet i dere.

102.        Prosessen Til Adopsjon bok

103.        Tro no 38 Åpenbaringen av Guds Parousia

104.         Tro no 39 Tegn og hendelser i Kristi Parousia

105.       Avdekkingen av Gud no. 117 Å Se Betyr Å Forstå

106.       Avdekkingen av Gud no. 118 Hva menes med å være i Kristus

107.       Avdekkingen av Gud no. 119 Galskapen i Endetiden del 1 Angst er det første tegnet

108.       Avdekkingen av Gud no. 120 Galskapen i Endetiden del 2 Guds Femfoldige Gave er Bistanden

109.       Avdekkingen av Gud no. 121 Galskapen i Endetiden del 3 Angst fører til tvang

110.       Avdekkingen av Gud no. 122 Galskapen i Endetiden del 4 Tvang fører til tvangstanker - Djevelbesettelse

111.       Avdekkingen av Gud no. 123 Galskapen i Endetiden del 5 Harde Tider

112.       Avdekkingen av Gud no. 124 Galskapen i Endetiden del 6 Frykt har en straff med seg

113.       Avdekkingen av Gud no. 125 Galskapen i Endetiden del 7 Fra frykt til depresjon

114.       Avdekkingen av Gud no. 126 Galskapen i Endetiden del 8 Fra Depresjon til Adskillelse

115.       Avdekkingen av Gud no. 127 Galskapen i Endetiden del 9 Fra Adskillelse til en Total Omforming

116.       Avdekkingen av Gud no. 128 Galskapen i Endetiden del 10 Rettferdiggjørelse og Helliggjørelse, det samme Livet

117.       Avdekkingen av Gud no. 129 Galskapen i Endetiden del 11 Det samme Ordet som gir liv i Rettferdiggjørelse, manifesteres i vår Helliggjørelse

118.       Avdekkingen av Gud no. 130 De Ti Jomfruer

119.       Avdekkingen av Gud no. 131 Bruden i Endetiden og hennes ti sølvmynter

120.       Avdekkingen av Gud no. 132  Ti tjenere og ti talenter

121.       Avdekkingen av Gud no. 133  Menneskene i Den Ellevte Time

122.       Avdekkingen av Gud no. 134  Forhenget som løftes bort, åpenbarer Én Ånd

123.       Avdekkingen av Gud no. 135  Å Ha Den Samme Troen

124.       Avdekkingen av Gud no. 136  Kjenne Budskapet Ved Ordet

125.       Avdekkingen av Gud no. 137  Fra Ord til Manifestert Virkelighet

126.         Avdekkingen av Gud no. 138  Endetidens Depresjon og Dom 2

127.       Avdekkingen av Gud no. 139  Endetidens Depresjon og Dom 3

128.       Avdekkingen av Gud no. 143  Realiteten av det manifesterte Ordet

129.       Avdekkingen av Gud no. 144  Utviklingen av det Manifesterte Ordet

130.       Avdekkingen av Gud no. 145  Sykdommer i et valg

131.       Avdekkingen av Gud no. 146  Alle Sanne Troende Ser Gud Åpenlyst Manifestert

132        Avdekkingen av Gud no. 147  Sæden, Regnet og det Gjødslede Hjer

133.       Avdekkingen av Gud no. 148  Så Lenge Kristus er i Dere

134.       Avdekkingen av Gud no. 149  Bruden vil ikke gå gjennom dommen

135.       Avdekkingen av Gud no. 150  Skrevne Brev - Holdningen uttrykt

136.       Avdekkingen av Gud no. 151  Oppstandelsens Liv - Å tjene Guds formål

137.       Avdekkingen av Gud no. 152  Hans Ord, Hans formål, Hans plan - identifisert

138.       Avdekkingen av Gud no. 153  COVID19 og Guds Helbredende Lys

139.       Avdekkingen av Gud no. 154  Hvis Ditt Øye er Enkelfokusert, da vil Hele Legemet Være Fylt av Lys

140.       Avdekkingen av Gud no. 155  Kristi sinn er Kristi karakter1

141.       Avdekkingen av Gud no. 156  Kristi Sinn er Kristi karakter 2

142.       Avdekkingen av Gud no. 157  Karakteren i Ordet er Ordet Uttrykt, Del 2

143.       Avdekkingen av Gud no. 158  Den samme Ildstøtten som Gir Åpenbaring

144.       Avdekkingen av Gud no. 159  Han som ga løftet, er her for å bekrefte de

145.       Avdekkingen av Gud no. 160  Lys Bringer Liv

146.       Avdekkingen av Gud no. 164  Det Indre Mennesket, Det Indre Livet

147.       Avdekkingen av Gud no. 165  Den Virkelige Sannheten bak COVID og Opptøyene Å Kalle det gode ondt og det onde godt

148.       Avdekkingen av Gud no. 166  Ildstøtten er her for å forhindre at skuebrødene blir fordervet

149.       Avdekkingen av Gud no. 167  Innsiden skjuler Shekinah Glory

150.       Avdekkingen av Gud no. 181  Bryte vekk fra tradisjoner

151.       Avdekkingen av Gud no. 182  Av Hans Natur, av Hans Ord

152.       Avdekkingen av Gud no. 183  Ånden av stolthet hos kvinner i dag

153.       Avdekkingen av Gud no. 184  Ditt hjem og Guds hus del 1

154.       Avdekkingen av Gud no. 185  Ditt hjem og Guds hus del 2 Oppstandelsens Atmosfære

155.       Avdekkingen av Gud no. 186  Ditt Hjem og Guds Hus, del 3  Atmosfæren, Du Skaper Den.

156.       Avdekkingen av Gud no. 187  Toppsteinens Tjeneste

157.       Avdekkingen av Gud no. 188  Hugget ut fra den samme Klippen (Åpenbaring)

158.       Avdekkingen av Gud no. 189  Alpha - Omega "Samme Ord, Samme Ånd, Samme Natur, Samme Liv"

159.       Avdekkingen av Gud no. 196  Kommunisme, katolisisme og avlyse kultur part1

160.       Avdekkingen av Gud no. 197  Kommunisme, katolisisme og avlyse kultur part2

161.       Avdekkingen av Gud no. 198  Er det senere enn vi tror?

162.       Avdekkingen av Gud no. 199  "Innenfor Forhenget - Testing av Våre Reaksjoner"

163.       Avdekkingen av Gud no. 200  "Innenfor forhenget

164.       Avdekkingen av Gud no. 201  "Tildekket for de vantro - Avdekket for de troende”

165.       Avdekkingen av Gud no. 202  "Å forstå Guds ting”

166        Avdekkingen av Gud no. 203  "Ett ord – Én stemme - Én Gud”

167.       Avdekkingen av Gud no. 204  "Forstå Dyrets Merke, og Det Synlige for å Vite at Det Har Kommet”

168.       Avdekkingen av Gud no. 205  "Stabilisert i farlige tider

169.       Avdekkingen av Gud no. 206  "Tid For En Oppstandelse”

170.       Avdekkingen av Gud no. 207  "De godtroende, disse som går fortapt”

171.       Avdekkingen av Gud no. 208  "Avdekking av Gud gir oss forstand

172.       Avdekkingen av Gud no. 209  "Ett med Gud”

173.       Avdekkingen av Gud no. 210  ""Hvis dere tror på Meg og Mitt Ord blir i dere"

174.       Avdekkingen av Gud no. 211  "19 løfter fra Gud, til dem som er i Kristus, og tror"

175.       Avdekkingen av Gud no. 212  "Tre Stadier Av Liv”

176.       Avdekkingen av Gud no. 213  Bundet av frykt, Satt fri av kjærlighet

177.       Avdekkingen av Gud no. 214  Er vårt fokus riktig

178.       Avdekkingen av Gud no. 216  Endetidens Hendelser" - "Avslutningen Av Alle Ting  del 2

179.       Avdekkingen av Gud no. 217  Forstå Guds Gen-sæd Kontra Vårt Teofani

180.       Avdekkingen av Gud no. 218  Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del 3

181.       Avdekkingen av Gud no. 219  Endetidens Hendelser og Avslutningen Av Alle Ting, del4

182.       Avdekkingen av Gud no. 220  Han er her for å redde de utvalgte fra å omkomme

183.       Avdekkingen av Gud no. 221  Lys over Ordet

184.       Avdekkingen av Gud no. 222  Spørsmål og svar

185.       Avdekkingen av Gud no. 223  Han Er Her For Å Lage En Vei Til Å Unnslippe

186.       Avdekkingen av Gud no. 224  Å ha ett sinn”

187.       Avdekkingen av Gud no. 225  Tilbe Gud eller Dyrets System pt1

                                                                              188.       Avdekkingen av Gud no. 226  Tilbe Gud eller Dyrets System pt2

                                                                              189.       Avdekkingen av Gud no. 227  70 Guddommelige Løfter For De Troende, I Den Hellige Ånd

                                                               190.      Avdekkingen av Gud no. 228  Hvis de bare hadde kjent Ordet, del 1

                                                               191.      Avdekkingen av Gud no. 229  Hvis de bare hadde kjent Ordet, del 2

                                                                               192.      Avdekkingen av Gud no. 230  Ydmykhet Før En Oppstandelse

                                                               193.      Historien til Boken   Om De Syv Menighetstider 

                                                               194.       1 Mosesbok 1:3       Lyset er Guds Sonns Fodsel

 195.      Satans Eden no 1    Guds Ord er vårt forsvar

 196.      Satans Eden no 2    Øyensalve fra Den Hellige Ånd, til å se Hans Ord blitt Manifestert

 197.      Satans Eden no 3    Vær Hellige, og Likedannet Med Hans Bilde

 198.      Satans Eden no 4    Tre typer troende, del 1 Den vantro, og hans bedømmelse

 199.      Satans Eden no 5    Tro For Løftene til Brudetidsalderen

 200.      Satans Eden no 6    Bortrykkende Tro

 201 .     Satans Eden no 7    En Legitim Femfoldig Tjeneste – del 1 Mønsteret

 202 .     Satans Eden no 8    En En Legitim Femfoldig Tjeneste, del 2 Forstå Guddommens fylde

 203.      Satans Eden no 9    Spørsmål og Svar Møte med Sentralafrikanske Fransktalende Forkynnere

 204.      Satans Eden no 10  Fullkommen Tro, for en Bortrykkende Tro

 205.      Satans Eden no 11  Guds øyne for å gi din intelligens en forståelse om hvordan man skal leve i de siste dager

 206       Satans Eden no 12  Villfarelse før Trengselen

 207       Satans Eden no 13  Nevrose i Endetiden? Kristus er svaret!

 208       Satans Eden no 16  Det Tredje Rykk. Hva er det? Når vil det skje? Hvor vil det skje?

 209       Satans Eden no 17  Den Mest Villedende Tidsalderen Å Kjenne Fiendens Taktikk

 210       Satans Eden no 18  Endetidens Villfarelse del 2

 211       Satans Eden no 19  Rettferdighet og Urettferdighet, del 1 Rettferdighet gjennom Åpenbaring

 212       Satans Eden no 20  Rettferdighet og urettferdighet del 2 En rett forståelse kontra En feil forståelse 5. desember, 2021, Nattverdsmøte

 213       Satans Eden no 21  Rettferdighet og Urettferdighet, del 3 Det Stadfestede Ordet

 214       Satans Eden no 22  Spørsmål og Svar, Desember, Fransktalende Forkynner-møte

 215       Satans Eden no 23  Rettferdighet og urettferdighet, del 4 "Forventninger"

 216       Satans Eden no 24  Rettferdighet og Urettferdighet, del 5 "Kjødet gagner ingenting"

 217       Satans Eden no 25  Rettferdighet og urettferdighet, nr. 6 De imellom – Kunnskapen

 218       Satans Eden no 26  Spørsmål og Svar, Møte Med Søramerikanske Forkynnere

                                                               219       Satans Eden no 27  Rettferdighet og urettferdighet, del 7 "Dere vet hva som holder igjen"

                                                               220       Satans Eden no 28 Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte,

                                                               221       Satans Eden no 29  Endetidens Forførelse

                                                               222       Satans Eden no 30  Seks måter som folk ikke tror, på Guds Ord

                                                               223       Satans Eden no 31  Spørsmål og Svar fra Møte i Februar For Søramerikanske Forkynnere

                                                               224       Satans Eden no 32  Spørsmål og Svar fra de Vestafrikanske Pastorene, Februarmøte

                                                               225       Satans Eden no 33  Flere tanker om 2. Tessalonikerbrev 2

                                                               226       Satans Eden no 34  Tilstander i Folket i Endetiden

                                                               227       Satans Eden no 35  Manifestert virkelighet (Et virkelig Gud-liv)

                                                               228       Satans Eden no 36  Spørsmål Og Svar, mars Møte Med Franske Forkynnere                             

                                                               229       Satans Eden no 37  Hva Er Meningen Med Et Rop, En Røst og En Basun?

                                                               230       Satans Eden no 38  Spansk Ministermøte, den 2. April

                                                               231       Satans Eden no 39  Det å organisere seg rundt Ordet for en annen tid, er død

                                                               232       Satans Eden no 40  Troens Og Åpenbaringens Kraft, Del 1

                                                               233       Satans Eden no 41  Oppstandelsens åpenbaring er oppstandelsens liv

                                                               234       Satans Eden no 42  Åpenbaringens Kraft, del 2

                                                               235       Satans Eden no 43  Spørsmål og Svar, Fransk Forkynnermøte, april

                                                               236       Satans Eden no 44  Spørsmål og svar til fransk ministermøte

                                                               237       Satans Eden no 45  Spørsmål og Svar, Søramerikansk forkynnermøte          

                                                               238       Satans Eden no 46  Åpenbaringens kraft del 3

                                                               239       Satans Eden no 47  Fransk Forkynnermøte, Spørsmål og svar

                                                               240       Satans Eden no 48  Folk Tilber Satan, Og Tenker at de Tilber Gud

                                                               241       Satans Eden no 49  Søramerikansk Forkynnermøte, Juni

                                                               242       Satans Eden no 50  Satan er en forkynner

                                                               243       Satans Eden no 51 Tvillinger - Brystdukene til Aaron vs. Satan

                                                               244       Satans Eden no 52 Spørsmål og svar, møte for afrikanske forkynnere

                                                               245       Satans Eden no 53  Tvillinger, del 3, Definisjoner

                                                               246       Satans Eden no 54  Søramerikansk Forkynnermøte, juli 2002

                                                               247       Satans Eden no 55  Tvillinger Del 4 – Kilde, Del 1, 1 Mosebok 1:11

                                                               248       Satans Eden no 56  Tvillinger del 5 – Kilde del 2

                                                               249       Satans Eden no 57  Fransk Forkynnermøte juli, 2022

                                                               250       Satans Eden no 58  Tvillinger nr. 5 – Sæd del 1

                                                               251       Satans Eden no 59  Tvillinger nr. 7, Sæd Liv, del 2

                                                               252       Satans Eden no 60  Tvillinger nr. 8, Sæd del 3

                                                               253       Satans Eden no 61  Q & A, Søramerikansk Forkynnermøte

                                                               254       Satans Eden no 62  Tvillinger nr. 9, Sæd Del 4, "Flakkende stjerner"

                                                               255       Satans Eden no 63  Afrikansk Forkynnermøte Spørsmål og svar, August

                                                               256       Satans Eden no 64  Fransk Afrikansk Forkynnermøte del 2 Spørsmål og Svar

                                                               257       Satans Eden no 65  Søramerikansk Forkynnermøte Spørsmål og Svar, September

                                                               258       Satans Eden no 66  Tvillinger nr. 10, Sædliv del 5, Guds Sædliv

                                                               259       Satans Eden no 67  Spørsmål om Bortrykkelsen, "Hvor går vi hen, og hvordan kommer vi oss dit?"

                                                               260       Satans Eden no 68  Afrikansk Forkynner-møte Spørsmål og Svar, September       

                                                               261       Satans Eden no 69  Tvillinger nr. 11 - Identifiserbare Egenskaper del 1 Delte Attributter og Egenskaper

                                                               262       Satans Eden no 70  Tvillinger nr. 13 Attributter Identifiserer Sædens Kilde, del 1 Alle som er bestemt til Liv, tror og forstår

 

 

                           Broder Brian er pastor i Grace Fellowship Tabernacle,

PO Box 1403, Lebanon, Ohio 45036  USA.
Du kan besøke menighetens websider her: